(function(i,n,t,e,r,a,c){i['InteractPromotionObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=n.createElement(t), c=n.getElementsByTagName(t)[0];a.async=1;a.src=e;c.parentNode.insertBefore(a,c) })(window,document,'script','https://i.tryinteract.com/promotions/init.js','i_promo'); i_promo('init', 'mW1GcirRP');

Често задавани въпроси: органичният памук

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ОРГАНИЧНИЯТ ПАМУК

Какво е органичен памук?

Органичен памук е памукът, отгледан и сертифициран по стандартите за органично земеделие. Основното в този тип земеделие е ограничението за употреба на земеделски химикали (синтетични пестициди и торове) и генно модифицирани семенна.

Органичният памук се отглежда като част от земеделско производство, което запазва плодородността на почвата, стабилността на екосистемите и здравето на хората. То разчита на екологични процеси, биологично разнообразие и адаптирана към местните условия намеса, вместо използването на химикали, които могат да имат неблагоприятно влияние върху земеделските производители и околната среда.

Производството на органичен памук комбинира традиция, иновация и наука в полза на околната среда, в подкрепа на честната търговия и в осигуряване на добро качество на живот на всички, свързани с добива и разпространението на продукцията.

***

Органичният памук по-добър ли е?

Данните за директни ползи за здравето при носенето на изделия от текстил, направен от органичен памук, са свързани с благоприятните резултати от ограничаването на излагането на кожата на токсични вещества, съдържащи се в тъкани от конвенционално отгледан и обработен памук, например.

Различният начин, по който органичният памук се отглежда (без токсични химикали), също има реално влияние върху земята, водата и хората.

***

Има ли други начини за устойчиво отглеждане на памук?

Съществуват и други инициативи на устойчиво производство на памук, всяка от които с различен подход, географски и тематичен фокус.

Например, Fairtrade приоритизира търговията, организационната структура и развитието на общностите, заети с отглеждането на памук; CmiA – (Cotton made in Africa) е фокусирана върху поминъкът и препитанието на хората в Африка; Better Cotton насърчава общностите, заети с отглеждане на памук като помага за съхраняване и защита на околната среда.

***

По какво се отличава производството на органичен памук?

При конвенционалното производство на памук, синтетични добавки (като пестициди и торове) се използват за увеличаване на добива и справяне с вредителите, бурените и болестите по растенията.

Тези добавки са забранени при биологичното органично производство, където се използват разнообразни естествени техники, които включват ротация на културите, интеркропинг, минимална оран, използване на животински и растителни торове, компостиране, употреба на биодинамични препарати от скален прах и растения.

***

Устойчиво ли е производството на органичен памук?

Въпреки че памукът е сравнително устойчива на суша култура, той се нуждае от голямо количество вода. Освен това, памукът е крайно уязвим от действията на вредители в някои географски райони и климатични зони.

Не случайно при конвенционално оглеждане памукът се третира с огромно количество химични пестициди и при отглеждането му се използва напоителна система.

Оценката на жизнения цикъл показва, че органичното производство на памук намалява драстично отрицателното въздействие върху околната среда.

***

Как да разбера дали памукът е органичен?

Търговските марки и търговците, които рекламират продуктите си като органични, трябва да могат с готовност да предоставят доказателство за това твърдение.

За тази цел са създадени редица стандарти, издавани от независими лаборатории, които покриват различни търговски претенции.

Такива са Organic Content Standard (OCS) за установяване съдържанието на органичен памук и Global Organic Textile Standard (GOTS), който покрива цялостни претенции – от фермата до завършеното текстилно изделие.

***

Къде се отглежда органичния памук?

Над 92.16 % от световното производство на органичен памук идва само от пет държави.

Индия за сега е най-големият производител, доставяйки 66.90% от световното производство.

Китай е следващият по големина производител с дял от 11,69% от продукцията.

Следва Турция с 6,49%, Киргистан с 4,93% и САЩ с 2,16%.

Останалите 7,84% се разпределят на Египет(1.91%), Танзания (1.91%), Буркина Фасо (0.95%), Таджикистан (0.89%), Уганда (0.71%), Перу(0.49%), Мали (0.47%), Бенин (0.34%), Етиопия (0.13%), Бразилия (0.02%), Израел (0.01%), Сенегал (0.01%), Мадагаскар (0.004%), Колумбия (0.001%).

***

Какви са текущите тенденции?

По отношение на доставката, органичният памук е понастоящем в критичен момент. До 2009 г. имаше рязко увеличаване на производството благодарение на производителите. Икономическата криза от 2009 г. засегна редица устойчиви инициативи. Наред с това памукът като цяло понася голяма конкуренция от други култури.

След 10 процентово увеличение на производството на органичен памук през 2013/14 и 2014/15 година има известен спад от 3,8 процента.

Въпреки това производството изглежда се увеличава през 2017/18 когато в Индия са сертифицирани редица програми за преминаване към органично производство.

Търсенето на органичен памук без съмнение се увеличава и все повече брандове се посвещават на мисията да използват 100% органичен памук. Това увеличение на търсенето неизменно ще доведе до подобряване на веригата на доставки и ще стимулира фермерите да увеличат производството си.

***

Защо органичният памук е по-скъп от обикновения?

Не органичният памук струва скъпо, а обикновеният памук е твърде евтин, тъй като не покрива реалните си разходи. Разходите за здравословни проблеми и проблеми на околната среда не се включват в реалната цена, което означава, че нито потребителят, нито търговците плащат за тях.

Разликата в цената, която крайният потребител плаща като избира органичен памук, е несравнима с промяната, която честната цена прави за производителя.

***

Какво е справедлив труд?

Производителите на органичен памук са отговорни не само за еко равновесието, но и за стандарта на живот на всички заети в тази сфера.

Обикновено производството е съсредоточено в по-бедни райони и отглеждането на органичен памук е свързано с повече ръчен труд.

Продуктите са произведени съгласно принципите на справедливия труд.

***

Защо да изберем органичен памук?

Децата са силно засегнати от химикалите и пестицидите около тях, а кожата като най-големият орган е атакувана най-много.

Продуктите от органичен памук не предизвикват алергии, което ги прави изключително подходящи за нежната бебешка и детска кожа.

Конвенционалният памук е считан за една от най-зависимите от химикали култури в света, като използва 10 % от пестицидите и 25 % от инсектицидите в света. Средно продукт от конвенционален памук, етикетиран като "100% памук", всъщност съдържа само 73% памук. Останалите 27% се състоят от химикали, смоли и свързващи вещества, използвани в земеделието и промишлеността.

Отглеждането на конвенционален памук замърсява подпочвените води. Отглеждането на органичен памук е по-здравословно за нашата планета – не замърсява водите и почвата.

Производителите на органичен памук и работниците не работят с токсични материали. Тяхното здраве не е застрашено, техният живот не е подложен на риск, както е при конвенционалния памук.